Få flere loyale kunder i din webshop

Vi kan fortælle dig, at flyveturen tager 8-10 minutter, og vi lover dig, at du vil blive underholdt hele vejen.

Når vi igen er nede på jorden, ved du, hvordan du tænder dine kunder.

På godt og på ondt.

Og dét er bare lækkert.

Thomas Bolander, Head of IT
20. november 2018

Vidste du, at du let og elegant kan læne dig sikkert tilbage i dit sæde og låne af de gamle græske filosoffer og få et par tricks eller tre?

De der tricks, du skal bruge for at få det ekstravagante forhold til dine kunder, som alle og enhver snakker om – men som de færreste får gjort så forfærdeligt meget ved?

Der var en gang i Athen

For lang tid siden var Athen verdens navle – i hvert fald ifølge Athenerne – mens centrum for en stor del af vores kommunikation i dag er nettet.

Her leger alle og enhver meningsdannere og filosoferer over både små og store hændelser. En undertiden sær gang filosofi.

Anyways.

Sådan gør det sig også gældende for webshops og andre virksomheder, der skal manøvrere i en verden af SEO, inbound marketing, nudging og andre mere eller mindre religiøse påfund.

Og nye ideer, der som regel er pakket pænt ind, men ofte er gammel vin på nye flasker.

Derfor prøve vi noget nyt. På en gammel måde. Til inspiration og fordi vi så gerne vil gøre jer alle lidt klogere.

Læs blot med her og se, hvordan Aristoteles, Sokrates og Platon gennemsyrer vores måde at være sammen på og tale med hinanden på.

Aristoteles – når du skal tale ordentligt

Nu tænker du måske, at det da ikke kan passe, at tre gamle grækere kan have nogen som helst indflydelse på, hvordan du skal lave forretning i dag.

Men der – excuse me my french – tager du altså fejl.

Og for at vise dig, hvordan det forholder sig, tager vi i allerførste omgang fat i Aristoteles.

Denne gamle knark var ophavsmand til en række kloge ord og geniale overvejelser om, hvordan du skal henvende dig til dine kunder.

Altså. Forstå os ret.

Han taler om, hvordan du taler til andre mennesker i forhold til det mål, du har med henvendelsen og er ikke internet-specifik – så vidt vides var dækningen ikke så god i Aristoteles’ dage.

Men.

Aristoteles opererede med tre forskellige appelformer – ja, det hedder det altså. Og det betyder noget i retningen af, hvordan du henvender dig til de mennesker, som du møder på din vej. 

  • Logos
  • Pathos
  • Ethos

Logos – når fornuften fører ordet

Logos betyder ord og logik på klassisk græsk. Blandt andet.

Når du benytter dig af den kommunikationsform, er det din hensigt at påvirke modtageren ved hjælp af fornuft. Du forsøger altså at benytte dig af et logisk argument, hvor tingene så at sige hænger sammen.

Fordelen ved denne metode er naturligvis, at du kan pakke dine oplysninger ind i eksempelvis data og hele tiden argumentere for, at der er belæg for dine udsagn og påstande.

Og det er en god måde at snakke til folk på – specielt hvis din mission er at overbevise læseren om det rationelle i dine påstande.

Men kan du lure, hvad problemet er?

Tror du, at teksten eller kommunikationen i det hele taget bliver interessant?

Og tror du, at alle dine kunder vil elske dig højere, når du præsenterer dem for en skrivelse, der på alle måder hænger logisk sammen, men ikke taler til andet end fornuften?

The answer is blowing in the wind.

Du skal naturligvis ikke bruge alle dine kræfter på udelukkende at anvende en logos-stil, der ikke “varmer” dine kunder eller måske slet og ret keder dem.

Og lad os slå det fast med syvtommersøm.

Du skal ikke kede dine læsere.

Så skal vi ikke sammen se på, hvordan du kan gøre livet bedre for dine læsere ved at tilsætte en smule mere kolorit.

Pathos – centrum for følelser

Pathos. Selve ordet er storladent.

Og her handler det i højere grad om – eller faktisk handler det kun om – at du skal tale til dine kunders følelser.

Du skal tage Aristoteles’ taktik under armen og række ud efter dem ved at vise, at du er menneske, der har øje for deres udfordringer.

Brug følelser.

Brug storytelling.

Bring dig selv på banen.

Nå.

Pathos handler om at påvirke andre mennesker gennem følelser.

Og selvom det umiddelbart lyder som en vanskelig opgave, er det faktisk muligt, og vi vil gerne vædde med, at du ofte er stødt på netop den tilgang til kommunikation.

Når du bliver stoppet på gaden af en facer, der ønsker din opmærksomhed, begynder han eller hun ikke med at fortælle dig om klodens geologiske historie og de geo-politiske forhold, der har gjort Afrika fattigt.

Nej.

Du får at vide, at der er sultne børn, som trænger til din støtte.

Og ofte går din hjerne bare i selvsving, og du når ikke at tælle til 10, før du giver ham eller hende alt fra personnummer til skostørrelse.

Medmindre du undgår facerens falkeøje, og lader som om du taler du taler i telefon og hastigt bevæger dig videre.

Fordi du godt ved, at du får svært ved at sige nej.

Ethos – når brandet skal i spil

Ethos, der historisk oversættes forskelligt helt afhængigt af kontekst, betyder i denne sammenhæng noget med karakter – eller den etiske side af et argument.

Ethos handler om, at du skal etablere dig som en troværdig kilde.

I forbindelse med din webshop handler det om, at du skal opbygge et genkendeligt brand, hvor alt fra tone of voice til miljøpolitik er så gennemarbejdet, at alle og enhver ved præcis, hvilke værdier du repræsenterer.

Og ved du hvad?

Selv Google tænder på ethos

For ethos handler nemlig også at kunne henvise til troværdighed.

Så næste gang du får et lækkert backlink, skal du bare læne dig tilbage og tænke på Aristoteles.

Han ville om nogen – og i den grad – glæde sig over, at Google vægter troværdige kilder højt.

Kan du huske ekspert-argumentet fra timerne i dansk?

Når en tandlæge stiller sig op i sin hvide kittel og fortæller, at Colgate er den bedste tandpasta i verden, er det ofte småt med argumenterne.

For dem behøver tandlægen ikke.

Belægget for vedkommendes udsagn er begravet i lommen på kitlen.

Og på den måde fik du lige en hurtig gennemgang af Aristoteles. Og skulle der sidde en dansklærer blandt læserne, er vi godt klar over, at der hører meget mere til sagen.

Men alt til sin tid.

Lad os nu kaste et blik på Sokrates. Han er nemlig også om nogen særdeles relevant i disse tider.

Sokrates – når samtalen er omdrejningspunktet

Måske har du været så heldig at støde på Sokrates i gymnasiet. Måske er dine erfaringer ikke særligt gode. Og måske er du en af de der, som bare ikke helt ved, hvad du skal gøre, når Sokrates kommer på banen.

Og måske virker det helt åbenlyst forkert på dig, at vi taler om ham lige hér. Men tro os.

Det giver mening.

Så slap af mellem ørerne.

Sokrates er kendt for mange ting.

Han blev slået ihjel, fordi øvrigheden mente, at han fordærvede ungdommen.

Han var et levende bevis på, at indre skønhed ikke altid er betinget af den ydre af slagsen. Og så var hans kone Xanthippe ofte gal på ham.

På den måde har han en del til fælles med danske mænd i dag.

Men skal vi se på, hvad Sokrates er bedst kendt for, er det den såkaldte Sokratiske metode, der dækker over den der evne til at sætte sig ned på sin dertil indrettede og samtale med andre mennesker.

Blandet ind i denne metode kommer så en stor del af det filosofiske syn, der tilskrives Platon.

Det ser vi nærmere på senere.

Lad os nu i første omgang kigge lidt mere på selve metoden.

Sokrates opfattede sig selv som en jordemoder, der assisterede andre mennesker med at opnå en indsigt.

At give mennesker adgang til viden og erkendelse via dialogen. 

Den Sokratiske metode handler netop om, at du via dialog med et andet menneske får en intellektuel base, der stimulerer tanker og igen.

Ideer.

Og tænk dig lige om en gang.

Når du laver et opslag på LinkedIn eller skriver en tekst på Facebook, ved du godt, at det er en god idé, at du får folk til at interagere med dig.

Nu handler det her ikke om en eller anden pseudo-diskussion på Facebook, men i stedet om de der dialoger, hvor du og andre mennesker konstant udfordrer hinanden.

Pludselig sker der nemlig et gennembrud, hvor du – sådan lidt flot sagt – når ny indsigt.

Og du må meget gerne se netop den Sokratiske metode som en modsætning til den klassiske reklames envejskommunikation, hvor dialogen ikke er til stede, men alt indhold derimod er givet på forhånd.

Og bestemt af afsenderen.

Det er så meget mere givende for alle parter, når du lykkes med at drive besøgende til din side, fordi du har skabt en platform, hvor du ikke behøver at råbe på dine kunder for at få dem til at komme hjem til dig.

Platon – når ideen får ben at gå på

Så er vi nået til den sidste i rækken. Og muligvis også den gamle græker, som du kender bedst.

Platon.

Platons forfatterskab og filosofi er nøje knyttet til Sokrates, der i selve dialogen udfolder netop de ideer, som Platon ønsker at formidle.

Men hvordan kan du aktivt bruge Platons tilgang til marketing?

Først et par ord om et helt grundlæggende element i Platons tankegang.

Og her skal vi igen tale om de såkaldte ideer.

Det er lettest at forklare med et eksempel.

Tænk på en hest.

Tænker du?

Godt.

En hest har fire ben, en hale et aflangt hoved og en række andre karakteristika. Men hvis du nu støder på en hest, der kun har tre ben, har mistet halen og mangler manken.

Vil du så stadig kunne se, at det er en hest?

Ja!

Ifølge Platon lader det sig kun gøre, fordi du på et tidspunkt (før din fødsel) har set ideen hest.

Ideen hest indeholder på samme tid alle de kendetegn, der gør sig gældende for alle heste. Nogensinde. Og til alle tider.

Giver det mening?

Ellers får du lige et eksempel mere. Og denne gang ovenikøbet med en tilhørende illustration:

Her ser du fire trekanter.

Den øverste repræsenterer ideen trekant, mens de tre andre stadig er trekanter. Og det kan du se.

Selvom de har forskellige størrelser, og farven ikke er den samme, kan du let se det.

Og det er fordi, du er født med en viden, der giver dig adgang til at genkende alle slags trekanter.

Men kun fordi du på et tidspunkt har haft mulighed for at skue den helt oprindelige.

Altså den oprindelige eller ideen trekant.

Og spørger du Platon, vil han fortælle dig, at det gælder alle forhold i livet.

Lige fra at kunne genkende en hest til at løse indviklede regnestykker.

Men hvad skal du dog kunne bruge det til?

Jo, ser du.

Når du laver marketing for at sælge flere varer, styrke dit brand, eller hvad nu dit mål er, tænker du marketing inden for en boks, der sandsynligvis kredser om blogindlæg, e-mail marketing, brand building og så videre.

På den måde er marketing også en idé i klassisk platonisk regi

Fordi marketing indeholder en række manifestationer som ovennævnte.

Men du behøver ikke at give dit blogindlæg samme udtryk hver eneste gang.

Du kan nemlig med fordel lege med både udtryk og indhold – og så vil du se, at ideen blogindlæg rummer mange forskellige udgaver.

Og du skal ikke være bange for, om dine læsere kan finde ud af, hvad der foregår.

For som Platon siger det.

De ved nemlig allerede, hvordan verden er skruet sammen og er helt på det rene med, at et blogindlæg ikke behøver at være 1.500 ord samt indeholde guide” eller ”sådan” i overskriften.

Kan du fornemme, hvor vi vil hen?

Skal marketing altid tænkes ind i boksen?

Måske skulle du tænke ud.

Uagtet om du køber Platons præmis eller ej.